Chromodoris tasmaniensis

Common Name
Tasmanian Chromodoris
Identification
White body with orange or red dots. The rhinophores are white and gills are white with orange edges.
Other Names
Size

Back To List